Hvad er det?

Disaster Alert™ er en verdensomspændende advarselstjeneste for naturskabte såvel som menneskeskabte farer. Disaster Alert™ bruges professionelt af verdens katastrofeberedskaber, men er også tilgængelig som en gratis App til både iOS, Android (det er denne version jeg vil beskrive her). Den findes også som www.
Disaster Alert giver folk mulighed for at tage højde for farer når som helst og hvor som helst med øjeblikkelig adgang til 22 forskellige typer aktive farer, herunder: tørke, ekstreme temperaturer, jordskælv, oversvømmelse, høje bølger, storm, cyklon, tsunami, skovbrande, udslip osv.

Hvorfor kan det være en god ide at have den for autocamperbrugere?

Fordi mange af os med autocamper holder af ture i Sydeuropa, hvor vi ser mere og mere ekstremt vejr og flere skovbrande. Vi holder også af at holde ved hav og floder, hvor der kan være fare for oversvømmelser og jordskred

Hvad er det den kan?

Den kan fungere som et real-time opslagsværk, som du bruger når du har behov, eller den kan sættes op til at advare dig hvis du kommer i nærheden af farer.

Hvad er det den ikke kan?

Den kan ikke tale Dansk, men der er flere andre sprog at vælge imellem, bl.a. Engelsk.

Lidt om denne præsentation

Disaster Alert Appen er ret kompleks og indeholder rigtig mange funktioner og oplysninger. Ved første øjekast kan den virke uoverskuelig, men hvis man har tålmodighed til at prøve sig frem og er en smule nørdet, finder man efterhånden ud af, hvilke dele af programmet man kan eller vil bruge, og hvordan man gør det.

Denne beskrivelse er ikke ment som en fyldestgørende brugsvejledning, men mere som en ”Get started” vejledning for dem, der går op i sikkerhed på turen.

Beskrivelsen når slet ikke ud i alle Appens kroge, men under help i appen, kan man finde yderligere materiale, som kan hjælpe med brugen.

God fornøjelse med appen.

Niels-Jørgen Jensen

Installation af app

Hvis du nu har fået lyst til at prøve at bruge Disaster Alert, så lad os gå videre til installation af Appen.

Jeg bruger Android, så billede til højre er fra Google Play. Appen findes også til iOS.

Du kan også vælge at tilgå Disaster Alert på din PC på adressen Disaster Alert men det er kun på telefonen du kan sætte den op til at sende notifikationer hvis du nærmer dig et farligt område.

Beskrivelsen her, omhandler brugen af appen.

Opret konto

Nedenstående billeder viser step-by-step hvordan du opretter en ny konto.

Nr. 1 klik på “more”. 2. klik på user.

3. Træk “user” op så den fylder hele skærmen
4. Klik på “create a user account”

5. Udfyld felterne og tryk på “submit”.

Login og et første overblik

6. Gentag punkt 1 & 2 for at komme tilbage til dette billede. Vælg “login”.

7. Her vises symboler for farer i hele verden på kortet. Prøv at zoome ud og flytte rundt på kortet. Klik på et symbol for at få mere at vide om den aktuelle fare.

8. Her vises de mange forskellige kortlag som man kan tænde og slukke for. Det kan være regnvejrs udbredelse og intensitet eller udsigt for de næste timer / døgn.

9. Legends er det samme som symbolforklaring. Scrol op for at se det hele.

10. Her kan du søge på et land, men det er ofte lige så let bare at zoome på kortet. Normalt vil GPS’en i din telefon sørge for, at din aktuelle position er vist.

Lad os kigge på en aktuel fare

1. 20-01-2024 er der opstået fare for jordskred i det centrale Portugal. Klik på symbolet for at læse om det. Klik på Info.

2. Klik på Info. Træk opad i den grå bjælke for at få flere og detaljerede oplysninger.

3. Klik på Layers, enten i billedet der kommer når du trykker på faresymbolet eller i det blå bånd.

4. Aktiver show layers (kortlag) for at se udstrækningen af det område advarslen gælder for.  Du kan zoome i kortet.

5. Klik på Layers. Jordskred er for det meste forårsaget af nedbør. Derfor er det interessant at få flere oplysninger om nedbørens udstrækning, intensitet og retning. Vælg en af de to Rainfall Accumulation.

Dette er et billede, men hvis du selv prøver på telefon eller PC, kan du trykke på den lille trekant øverst til venstre for at afspille videoen, hvor man kan se udstrækning og bevægelse.

6. Klik på Legend for at blive klogere på hvor alvorligt det er.

I eksemplet har jeg zoomet ind på området hvor advarslen gælder, samtidigt med at der er tændt for Rainfall Accumulation.

Ved hjælp af Legend (symbolforklaring) kan man nu se, at der for jordskredet er tale om en advarsel (højeste niveau). Man kan også se, at der i et stort område er faldet mere end 70 mm på 1 døgn

Nu er der jo nok ikke mange af os der tager på tur i autocamperen i områder hvor der er fare for cykloner, men måske tager vi også på ture til troperne, hvor det sagtens kan være en reel fare.

På billedet herover er der både tale om en cyklon og flere andre farer.

Dette er et billede, men hvis du selv prøver på telefon eller PC, kan du trykke på den lille trekant øverst til venstre for at afspille videoen, hvor man kan se udstrækning og bevægelse.

Her er der tale om en anden cyklon og her kan man ved afspilning se cyklonens bane – grøn er den bane den har fulgt og gul den formodede bane det næste døgn.

Notifikationer

1. Klik More og derefter User.

2.  Vælg Receive notification.

3.  Klik Preferences og vælg Enable in-app popup notices.

4.  Vælg Customize my alerts og MY i Select location using. (så følger den din position). Vælg den radius du gerne vil advares indenfor. Vælg kilometer.

Du kan også ændre radius ved at trække i cirklen ved prikken.

Notifikationer fortsat

Hvis man læser den meget omfattende brugermanual til App’en får man indtryk af, at det er muligt at sætte den op til at sende emails og SMS med notifikationer. Da jeg ikke kunne få det til at virke, henvendte jeg mig til Disaster Alerts tekniske team i USA. Jeg fik følgende svar:

For the free Disaster Alert app there are not email or sms notifications, only in-app messaging. So long as the app is installed (it does not have to be open), and there is a data or internet connection, alerts will appear on the home screen and in the application.

På telefonen ser det ud som markeret på billederne:
1. App iconen får en lille rød mærkat med et tal

2. På din notifikationsskærm (træk ned fra oven) ses den varslede fare, I dette eksempel en oversvømmelse I ved Donau.

Det betyder, at du er nødt til at checke din notifikationer med jævne mellemrum.

Bemærk at App’en ikke behøver at være åben.

Hjælp og afslutning

1. Klik More og derefter Help.

2. Træk op i Help for at se emner.

Som jeg skrev i begyndelsen, er denne beskrivelse ikke ment som en fyldestgørende brugsvejledning, men mere som en ”Get started” vejledning. Derfor når beskrivelsen slet ikke ud i alle Appens kroge.

Under help i appen, kan man finde yderligere materiale som kan hjælpe med brugen. Vær dog opmærksom på, at det der beskrives i manualen er gældende for den professionelle udgave som ikke er gratis. Der er derfor emner i manualen, som ikke gælder for den gratis version – for eksempel at det ikke kan lade sig gøre at få notifikationer som e-mail/SMS, som tidligere beskrevet.

En verden fuld af farer

Niels-Jørgen Jensen
Pensioneret kvalitets specialist fra VELUX , hvor jeg har arbejdet gennem mere end 30 år. Mit job indebar mange rejser, primært i europa, men også til fjernøsten og USA.