Når man ser på mulighederne i Danmark, er der en tendens til, at rigtig mange pladser koncentreres omkring og ved havne og kystlinjer. Der er også skønt ved de danske kyster og fjorde. I den centrale del af Danmark er der en del “hvide pletter”, hvor der i høj grad mangler autocamperpladser. Derfor var det en fornøjelse at læse i Ugeavisen Varde 2. januar 2023, at Ansager Hotel og Hytteby har besluttet at udvide deres faciliteter med autocamperpladser. I artiklen fortæller Debbie Mathiasen, som er daglig leder, at mange gæster ringer og spørger vedrørende plads til autocampere.

Alt om Autocamperen er bekendt med, at AutoCamperRådet deltog i de indledende tanker og visioner omkring anlæggelsen af en ny plads i Ansager. Da Alt om Autocamperen var forbi Ansager Hotel og Hytteby, mødte vi Debbie Mathiasen, som var i fuld gang med planlægningsopgaverne for den kommende tid og de kommende aktiviteter. Mødet var aftalt på forhånd, og Debbie gav en særdeles grundig orientering omkring tanker og visioner for en kommende autocamperplads, ligesom Debbie fremviste det sted, hvor anlæggelsen allerede er i fuld gang.

Under mødet fornemmede vi hurtigt, at Debbie er en meget aktiv og visionær personlighed med et stort engagement. Hun er mor til to små børn og daglig leder af Ansager Hotel og Hytteby, og hendes mand har egen entreprenørvirksomhed. Så de har nok at få døgnets 24 timer til at gå med.

Debbie Matiasen, daglig leder af Ansager Hotel og Hytteby

Den nye plads bliver etableret ved en mindre hytteby, som også er en del af Hoteldriften, og som ligger ganske tæt på Ansager Å. Indledningsvis bliver der lavet 10 pladser med mulighed for udvidelse til 20 pladser. I projektplanen indgår der anlæggelse af strømudtag til de enkelte autocampere. Der vil blive etableret et serviceareal til tømning af gråvand og til påfyldning af frisk vand. Der er ikke nogen endelig afklaring på, om der skal etableres toiletfaciliteter, men det indgår helt klart som en mulighed, som Debbie udtrykker det. Debbie fortæller desuden, at det skal være en selvbetjeningsplads ─ dog med mulighed for kontakt, såfremt der skulle opstå problemer.

Ansager Stellplads

Ansager byder på en bred palet af muligheder for aktiviteter

Ansager er kendt som højborg for musik samt et spændende og indbydende kultur- og bymiljø og en beliggenhed i et enestående og oplevelsesrigt naturområde.

Mulighederne er perfekte til en aktiv ferie. Ansager Å ligger kun et stenkast fra den kommende autocamperplads. Åen er ca. 20 km lang og løber sammen med Grindsted å. Her kan der fiskes efter stalling, bækørred og havørred.

Mariehaven, som formentlig er kendt af rigtig mange mennesker, ligger også tæt på autocamperpladsen. På scenen i Mariehaven optræder en lang række kunstnere i sommerhalvåret under kyndig ledelse af musiker Helge Engelbrecht.

Mulighederne for cykel- og gåture er mangfoldige i og omkring Ansager. F.eks. er Ansager Søpark en seværdighed. Det tidligere dambrug, som er nedlagt og erstattet af tre søer ─ vild med vilje ─ giver en naturoplevelse ud over det sædvanlige, og der er etableret stier rundt i området.

Kvie Sø ligger ca. 3 km fra Ansager. Her er der anlagt “hjertestier” – på henholdsvis 2,5 km eller 3,5 km. På en tur rundt om søen kan man f.eks. fundere over det lidt bemærkelsesværdige navn. Der er knyttet et særligt sagn til navnet, som blandt andet omfatter ofringer til en trold, som krævede kvier af de lokale bønder.

Ovenstående er kun et udpluk af alle de ting, som kan ses og opleves i og omkring Ansager.

Mange nye initiativer og pladser i støbeskeen

I den spæde start af 2023 er der en del spændende nye initiativer og autocamperpladser på vej. I Aalborg har det vist sig, at kommunen (endelig) ser potentialet i autocamperturismen. Efter flere år med afslag får Aalborg Nørresundby Fritidshavne (ANF) nu lov til at anlægge pladser for autocampere. Daglig leder af ANF, Peter Simonsen, regner med, at der vil blive plads til 100 autocampere fordelt på forskellige fritidshavne i Ålborg-området.

I Ribe ses der også på mulighederne for at forøge antallet af pladser. Ribe er unægtelig en særdeles populær autocamperdestination. Den eksisterende plads i Ribe er så populær, at der som oftest er fuld belagt.

I maj måned 2022 åbnede en helt ny plads ved Sunds Sø, og det er gået over alt forventning. Derfor arbejdes der på en udvidelse med flere pladser og en scene til musikarrangementer. 

Denne positive udvikling, som finder sted over hele landet, kommer både autocamperturisterne og detailhandlen til gode.

Jan Mattsson
Jan er pensioneret fra Forsvaret. Jan har tilegnet sig mange kompetencer, blandt andet via udstationeringer og udsendelser til forskellige verdensdele i forbindelse med jobbet hos forsvaret. Jan og hans kone Bente har selv autocamper. De har kørt autocamper i rigtig mange lande. Jan er tilknyttet Alt om Autocamperen som freelance skribent.