Vi har fulgt de mange artikler, der sædvanen tro kommer frem om foråret, og som tidligere år drejer det sig om, hvor autocampere må/kan/skal parkere/campere. Især er JydskeVestkysten markant i deres medier, og til tider stiller de deres platform til rådighed for en lidt enøjet problemformulering.

Det har skabt forundring hos os og mange andre, når man følger med på de sociale medier, at Camping Outdoor Danmark (CODK) har fremsat ønske om en ny bilkategori, “autocamper”. Det er svært at vurdere dette ønske, men hvis det er med forsæt om at styre adfærden blandt autocamperturisterne, så er det i vores optik en helt forkert vej at gå. Det fundamentale ved at køre autocamper er netop friheden til at være fleksibel og gribe mulighederne her og nu om, hvor man vil parkere eller hvilken by eller attraktion man ønsker at besøge.

Hvis CODK får held med deres ønske om en autocamperkategori, kan det ikke udelukkes, at mange udenlandske turister vil fravælge Danmark som destination, hvis de f.eks. ikke må parkere eller gøre brug af stellpladser ved de danske havne og marinaer. Og det kan heller ikke udelukkes, at danske autocamperbrugere i større grad vil køre til udlandet for at dyrke autocamperlivet.

Vi vurderer også, at det vil være kontraproduktivt med en ny kategori, set fra et forhandlersynspunkt. Det er et voldsomt indgreb i kundegrundlaget for autocampere. Vi ved, at flere autocamperforhandlere er organiseret i CODK, og samme forhandlere må stille sig uforstående overfor CODK-tiltagene.

Er det muligt, at forhandlerne er enige i CODK-tiltagene, eller hvad er holdningerne indenfor forhandlermiljøet? Som autocamperkunde hos en af de danske forhandlere ville det være ønskeligt at høre, hvilke holdninger og ønsker forhandlerne har i forhold til CODK tiltaget?

På forhånd tak, og vi ser frem til at høre forhandlernes synspunkt.

Jan Mattsson
Jan er pensioneret fra Forsvaret. Jan har tilegnet sig mange kompetencer, blandt andet via udstationeringer og udsendelser til forskellige verdensdele i forbindelse med jobbet hos forsvaret. Jan og hans kone Bente har selv autocamper. De har kørt autocamper i rigtig mange lande. Jan er tilknyttet Alt om Autocamperen som freelance skribent.