I november 2022 mundede lang tids overvejelser, møder, drøftelser og så videre ud i, at Dansk Camping Union (DCU) blev optaget som medlem af AutoCamperRådet (ACR).

Som det så ofte er, når der tages beslutninger og laves ændringer, så har nyheden om, at DCU nu er en del af ACR, fået en blandet modtagelse. Nyheden har været drøftet vidt og bredt i autocamperkredse. Og som det også ofte er, så er der både fortalere og modstandere.

Stor debat i autocamperkredse

Debatten har fundet sted både mundtligt blandt autocamperbrugere og skriftligt på blandt andet de sociale medier. Desværre har der på sidstnævnte været en til tider meget barsk tone. Det ses oftere og oftere, at tonen ─ ikke bare i autocampergrupper men også i mange andre grupper på de sociale medier ─ bliver meget hård.

Ofte skyldes den hårde tone i autocampersammenhæng, at der er mange følelser og holdninger til, hvordan man udlever drømmen om at være autocamperturist. Hos Alt Om Autocamperen hilser vi diskussioner, holdninger og snakke om forskellige holdninger velkommen, men vi beder altid om, at vi i fællesskab prøver at holde en god tone.

Stor mangfoldighed

Når det er sagt, så hylder vi også princippet om, at der er flere autocamperforeninger, der på hver deres måde forsøger at markere sig på det autocamperpolitiske område. Den deraf følgende mangfoldighed er en af de helt store styrker for autocampersegmentet i Danmark. Der bliver udtrykt mange holdninger og givet mange input ud fra de enkelte foreningers prioriteter. Det være sig i forhold til høringssvar, indsigelser, oprettelse af nye autocamperpladser og meget andet relevant.

Politisk og praksisnær styrkelse

At ACR har valgt at indlemme DCU, så kræfterne i forhold til indsatsen på både det politiske og det mere praksisnære autocamperliv bliver styrket væsentligt og får større gennemslagskraft, kommer næppe som den helt store overraskelse for de langt de fleste.

Da landsformand for DCU, Anne-Vibeke Isaksen, tiltrådte stillingen som landsformand, afholdt hun møder og samtaler med alle autocamperforeninger for at fremme samarbejdet mellem de forskellige foreninger og DCU. Anne-Vibeke er derfor godt orienteret om prioriteterne og formålene med de forskellige foreninger.

Landsformand i DCU, Anne-Vibeke Isaksen

Anne-Vibeke Isaksen udtaler blandt andet: “I DCU arbejder vi for at skabe rum i Danmark til alle former for camping ─ og jeg mener alle ─ og derfor er det helt naturligt, at vi i DCU også gerne vil samarbejde med de foreninger, der arbejder med og for autocampere. I øvrigt er jeg også selv meget begejstret for denne form for camping”.

Kommende resultater

På nuværende tidspunkt er der ikke søsat konkrete projekter eller tiltag. Den første periode af samarbejdet bliver brugt på at lære hinanden at kende og opbygge gensidig tillid. Med udgangspunkt heri forventes det på sigt, at vi i fællesskab har skabt et godt grundlag for gode, fremtidige resultater.

Anne-Vibeke Isaksen siger videre: ”Når det kommer til autocampere, så går vi ind for ordnede forhold, hvor man som autocampercampist ikke er i tvivl om regler og forhold. Man har jo ikke valgt denne ferieform for at gøre noget forkert, og det er vores opgave at skabe det rum, hvor man kan udleve sine autocamperdrømme, og helt konkret betyder det, at autocamperes behov for overnatning, oplevelser og de andre praktiske forhold i forhold til ferie sagtens kan findes i Danmark ─ og gerne på en nem måde ─ men der et stykke vej endnu”.

Samarbejde eller modarbejde?

ACR har gjort sig mange overvejelser både for og imod at optage DCU i AutoCamperRådet. Noget af det, ACR har lagt stor vægt på, er muligheden for at stå langt stærkere i forhold til kommunikationen med offentlige myndigheder på både kommunal- og landspolitisk niveau. ACR tror også på, at vi opnår bedre resultater ved at samarbejde med DCU fremfor at modarbejde dem eller se dem som “fjender”.

I ACR er der store forventninger til, at DCU kan medvirke til at påvirke campingpladsejerne i den rigtige retning i forhold til at imødegå autocamperturisternes særlige ønsker, som for eksempel separate pladser både inden for og uden for bommen.

Jørgen Nielsen fra ACR udtaler blandt andet: “ACR vil gøre campingpladserne opmærksomme på, at der også fremover vil komme mange flere autocampere og hjælpe campingpladsejerne med at indrette disse pladser på den mest hensigtsmæssige måde ud fra de behov, som en autocamperturist har i forhold til de øvrige campister.”

ACR står ved sin egne prioriteter

ACR vil derudover naturligvis fortsat arbejde for sin vision om at gøre Danmark mere autocampervenligt, og derudover vil ACR også stadig prioritere sin egne mærkesager.

Alt om Autocamperen er meget overbevist om, at samarbejdet kommer til at resultere i en bedre dialog, og på den måde får skabt forståelse hos begge parter for ønsker og prioriteter. Vi kan kun opfordre til, at alle vi autocamperbrugere i fællesskab giver det en chance, og lader fortiden hvile.

Forventning til samarbejdet mellem ACR og DCU

AOAC forventer naturligvis ikke, at DCU nu udelukkende vil fokusere på autocamperen. De har stadig sine egne prioriteter, ønsker og forretning. Og på samme måde vil ACR fortsat arbejde videre med sine hidtidige prioriteter omkring blandt andet overnatningssteder for autocampere både på og uden for autoriserede pladser.

Men vi hilser styrken i, at DCU og ACR nu taler med én stemme over for diverse myndigheder og campingpladserne, velkommen, og ser det som en stor fordel på hele det autocamperpolitiske plan samt for fremtidige muligheder for autocamperturister.

Jan Mattsson
Alt om Autocamperen

Jan Mattsson
Jan er pensioneret fra Forsvaret. Jan har tilegnet sig mange kompetencer, blandt andet via udstationeringer og udsendelser til forskellige verdensdele i forbindelse med jobbet hos forsvaret. Jan og hans kone Bente har selv autocamper. De har kørt autocamper i rigtig mange lande. Jan er tilknyttet Alt om Autocamperen som freelance skribent.