Autocamperbrugerne er derfor en interessant målgruppe, men der skal udvikling til, hvis potentialet skal indfris. Det viser nye analyser af de danske og udenlandske autocamperbrugere.

Autocamperturisme vinder i disse år indpas som ferieform. Antallet af indregistrerede autocampere i Europa er oppe over 2 millioner, og heraf har 811.000 tilknytning til Danmark og de omkringliggende lande. Det voksende marked udgør med andre ord et potentialeområde for kyst- og naturturismen i Danmark.

”Autocamperbrugerne er en voksende målgruppe, som vi meget gerne vil have til at holde ferie i Danmark. Vi bør derfor kigge på mulighederne for at understøtte udviklingen af overnatningstilbud, der matcher målgruppens efterspørgsel. Vi har tidligere kigget på de reguleringsmæssige forhold, og med ny viden om brugerne er der et godt grundlag for den fremadrettede udvikling,” siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Autocamperbrugerne er en voksende målgruppe, som vi meget gerne vil have til at holde ferie i Danmark

Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde med Epinion foretaget en analyse af de danske autocamperbrugere samt en analyse af de norske, svenske, tyske og hollandske autocamperbrugere. Analyserne er gennemført i samarbejde med og med sparring fra Autocamperrådet, og de tre foreninger herunder, autocamperforeningen Danmarks Frie Autocampere samt interesseorganisationen AutocamperGruppen.

Et berejst folkefærd

Undersøgelsen bekræfter, at autocamperbrugerne er et berejst folkefærd. På tværs af undersøgelserne har respondenterne i gennemsnit foretaget 59-77 overnatninger om året med autocamperen de sidste 12 måneder. De danske autocamperbrugere har i gennemsnit 63 overnatninger, og de hollandske topper med et gennemsnit på 77 overnatninger på et år.

”Når vi kigger på det gennemsnitlige antal rejsedage, så ligger autocamperbrugerne i den høje ende. Dertil spreder de deres ture på tværs af sæsonerne. For de danske autocamperbrugere gælder det, at langt størstedelen har enten ture både i Danmark og udlandet eller ture kun i Danmark. For de udenlandske går lidt under halvdelen af deres ture til udlandet. Det er nogle forhold, der gør autocamperbrugerne til en interessant målgruppe,” fortæller Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker og udviklingskonsulent hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Samtidig viser analysen, at autocamperbrugere anvender mange forskellige pladser til overnatning. På en enkelt tur overnatter de gerne på både lystbådehavne, campingpladser og autocamperparkeringspladser og holder sig dermed ikke til én bestemt pladstype.

Naturen er primær driver

Danmark er med sin fantastiske natur en attraktiv feriedestination. Og naturen er da også den primære driver for både de danske, tyske og svenske autocamperbrugere for at tage på autocampertur i Danmark. Derudover viser undersøgelsen, at muligheden for at overnatte i naturskønne omgivelser også er den primære driver for at forlænge opholdet.

Til gengæld er der nogle forhold, der som minimum skal være på plads på overnatningsstederne ifølge autocamperbrugerne.

”God skiltning til og fra overnatningsstedet og muligheden for at tjekke ind og ud 24/7 er nogle faktorer, der går igen, når autocamperbrugerne skal vurdere overnatningsmuligheder. Dernæst er det primært nogle praktiske forhold, der vægtes højest – det kan fx være tømning af toiletkassette eller gråt spildevand og muligheden for at kunne tappe frisk drikkevand,” fortæller Henriette Mølgaard Hansen.

”Danmark er ikke nødvendigvis et fravalg for autocamperbrugerne, i stedet handler det ofte om, at Danmark ikke er med i overvejelserne – vi ligger simpelthen ikke ”top of mind”

Både de danske og de udenlandske autocamperbrugere er på tværs af pladstyper generelt tilfredse med standarden – de mener, pladserne er rene og pæne, og at de er nemme at finde.

Når det kommer til udvalget af forskellige pladser – særligt til ophold uden overnatning – og antallet af pladser i Danmark generelt, så vender tommelfingeren nedad hos de danske autocamperbrugere. Det gælder specielt, når de bliver bedt om at vurdere Danmark ift. udlandet. 48 % af respondenterne vurderer antallet af pladser ift. udlandet som ”dårlig” eller ”meget dårlig”.

Kendskabet bør øges i udlandet

Langt størstedelen af tyske autocamperbrugere vurderer Danmark som den primære eller en af flere vigtige destinationer, når autocamperens kurs skal sættes, mens det samme er tilfældet for omkring to tredjedele af de norske autocamperbrugere og halvdelen af de hollandske og svenske autocamperbrugere. Men undersøgelsen viser også, at de svenske og hollandske autocamperbrugere i højere grad betragter Danmark som et transitland.

”Danmark er ikke nødvendigvis et fravalg for autocamperbrugerne, i stedet handler det ofte om, at Danmark ikke er med i overvejelserne – vi ligger simpelthen ikke ”top of mind”. Det tyder på, at vi kan arbejde med kendskabet for Danmark som autocamperdestination. Samtidig vurderer de udenlandske autocamperbrugere Danmark meget positivt – de føler sig velkomne og trygge, og de vil gerne – ligesom danskerne selv – opleve den danske natur,” fortæller Henriette Mølgaard Hansen.

Vil du vide mere om de forskellige overnatningstilbud til autocampere? I projektet ’Vestkystens Turismevækstklynge’ er der udarbejdet en rapport, der kortlægger den gældende lovgivning for overnatningstilbud til autocampere

Fakta om analyserne af autocamperbrugerne

  • Undersøgelsen er udarbejdet i to dele med en særskilt analyse af henholdsvis danske og udenlandske autocamperbruger
  • begge analyser er udarbejdet af Epinion for Dansk Kyst- og Naturturisme
  • Analyserne bygger på i alt 3.735 besvarelser fra danske, tyske, norske, svenske og hollandske autocamperbrugere
  • Besvarelserne er gennemført i perioden 15. november 2019 – 18. februar 2020
  • Respondenterne har på tværs af lande været på minimum én autocampertur med overnatning i eget hjemland og/eller udlandet inden for de seneste 12 måneder

Link til analyserne (PDF filer)

Læs analysen af danske autocamperbrugere

Læs Analyse af autocamperbrugere i Norge, Sverige, Tyskland og Holland

Per Ræbild
Per har flere års erfaring i at køre autocamper. Per er primært tovholder i fællesskabet. Per har en del viden omkring IT og andet teknik, og Per deler gerne ud af sine erfaringer, både når han er hjemme, og når han er på tur rundt i europa i autocamperen

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her