afgift, autocampere
Fremover bliver det væsentligt dyrere at parkere på de frie pladser

Efter at Liberal Alliances trafikordfører, Villum Christensen, sammen med Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative har samlet flertal i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget var et lovforslag om en ny, ekstra afgift på autocampere til førstebehandling i Folketinget lige før påske. Hvis forslaget bliver endeligt vedtaget, vil autocampere fremover blive pålagt en ekstra afgift. Ole Birk Olesen, Transport-, Bygnings- og Boligminister udtaler, at han er særdeles godt tilfreds med det store arbejde, som Villum Christensen har lagt i at få forslaget om en ekstra afgift på autocampere til førstebehandling.

Baggrunden for den nye afgift

Kort fortalt er baggrunden for det nye lovforslag, at Liberal Alliance og deres samarbejdspartnere i Folketinget vil have sat en stopper for, at mange autocampere parkerer gratis på almindelige p-pladser rundt omkring i byerne og på havnene. Ole Birk Olesen fortsætter sin udtalelse med at sige, at autocampere fremover vil blive pålagt en ekstra afgift for parkering, som vil blive opkrævet sammen med den grønne ejerafgift.  Afgiften skal betales af alle autocamperejere, uanset om de benytter almindelige parkeringspladser eller ej. Dermed gøres det nemt for alle parter at håndtere den nye afgift, og ejere af autocampere skal derfor ikke selv foretage sig noget i den forbindelse.

DCU særdeles tilfredse med nyt lovforslag

DCU (Dansk Camping Union) har med landsformand, Bjarne Jensen i spidsen gjort et stort stykke lobbyarbejde for at få den nye afgift med i den grønne ejerafgift. Lovforslaget lægger nemlig også op til, at det fremover skal være muligt for autocamperbrugere at trække betalt parkering fra i skat. Det betyder, at autocamperbrugere fremover kan trække deres udgifter til autocamperparkering fra, på nøjagtig samme måde som man kan trække udgifter til håndværkere (det såkaldte håndværkerfradrag) fra. Ifølge lovforslaget kan man løbende opgive sine udgifter til parkering på Skat.dk, og man skal naturligvis sørge for at gemme sine parkeringsbilletter og kvitteringer på betalt parkering. Når DCU har været så interesserede i at få dette lovforslag til at lykkes, så skyldes det, at man fra DCUs side forventer, at det vil betyde, at langt flere autocamperbrugere vil benytte campingpladserne til overnatning fremover, når de kan trække udgiften fra i skat. Ole Birk Olesen udtaler også, at han forventer, at de nye afgiftsregler kombineret med de nye skatteregler for parkeringsafgift, vil få langt flere autocampere væk fra de almindelige parkeringspladser og ind på camping- og betalingsparkeringspladserne.

Hurtigt arbejdende udvalg skal sikre hurtig vedtagelse

Folketinget har nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som skal sikre, at det nye lovforslag kan vedtages omgående. Det forventes derfor, at forslaget gennemføres med tilbagevirkende kraft, således at det gælder allerede fra den 1. april i år.