sæsonnummerplader, autocamåerrådet, karsten lauritzen, skatteministeren

AutoCamperRådet har tidligere indsendt forslag til Skatteministeriet omkring muligheden for at kunne benytte sæsonnummerplader på autocampere, således at vi som i flere af vores nabolande kunne få en løsning, hvor det var nemt at have sin autocamper på ”stand-by”, hvis den ikke skulle bruges i længere periode.

Skatteministeren afviser
Desværre vil skatteminister, Karsten Lauritzen ikke på nuværende tidspunkt lade en ordning omkring sæsonnummerplader blive en realitet. Det fremgår af et svar, som AutoCamperRådet har modtaget fra skatteministeren. Ifølge AutoCAmperRådet begrunder ministeren afslaget med, at det ikke vil være hensigtsmæssigt og økonomisk muligt at lade autocampere få en særordning, som ikke gælder alle andre typer af køretøjer.

For meget besvær – ifølge ministeren
Afslaget på AutoCamperRådets forslag begrundes i det administrative besvær sammen med de kontrolmæssige og provenumæssige konsekvenser, indførelsen af en sådan ordning vil få. Samtidig skriver ministeren dog, at han vil have forslaget in mente, næste gang der skal ske en omlægning af bilafgifterne i Danmark, så der kan skabes gode rammer, for det han i afslaget kalder ferie- og fritidskøretøjer.

SKATTEMINISTER KARSTEN LAURITZEN VIL HAVE FORSLAGET IN MENTE NÆSTE GANG BILAFGIFTERNE SKAL OMLÆGGES

Forslaget tages op igen senere
AutoCamperRådet skriver på deres hjemmeside at de vil tage forslaget op igen, og at det vil ske så snart der er en passende lejlighed.

Kilde: acr.dk