facebook, facebookgrupper, undrer mig

Jeg har gennem længere tid fra sidelinjen observeret diverse grupper på Facebook, som har med autocampere at gøre. Og jeg må nok indrømme, at jeg har svært ved at forstå, hvad det er, der foregår.

Set med mine øjne så sker der det, at hver eneste gang, bestemte personer skriver indlæg eller kommentarer, så er der nogle andre bestemte personer, der gør alt, hvad de kan for at finde det negative i opslaget, og ”sætte” skriveren på ”plads”. Jeg vil ikke bruge dette indlæg på at fokusere på konkrete indlæg, men i stedet fokusere på, hvad det er der sker for mig, når jeg læser alt det negative, som løbende sendes ud i ”cyberspace”.

Hos mig opstår der en undren:

En undren over, hvorfor enkelte, bestemte personer har brug for at ytre sig negativt, hver eneste gang en eller flere andre bestemte personer skriver et indlæg eller et svar på et indlæg

En undren over, hvorfor autocamperbrugere ikke hellere vil være konstruktive sammen med hinanden, og bruge almindelig høflighed over for hinanden, og skabe resultater og gode vilkår for autocamperbrugere i fællesskab

En undren over, hvor meget negativ energi, der bruges, når man indenfor autocamperkredse ”bekriger” hinanden i stedet for at stå sammen og hjælpe hinanden og bruge energien positivt

En undren over, at der er så mange indenfor autocamperkredse, som ikke har lært Clement Kjersgaards tilgang til diskussioner, ”jo mere uenig du er med andre, jo pænere skal du tale til dem”

En undren over, om det mon ikke afholder rigtig mange andre personer fra at skrive indlæg/komme med kommentarer af frygt for at blive ”irettesat”, eller belært af altid bedrevidende og meget dominerende personer i grupperne

En undren over, hvor meget spændende, positiv viden og information der ikke kommer frem, fordi der ser ud til at være en gruppe, der forsøger at styre alt, hvad der sker i de forskellige grupper på Facebook

En undren over, hvorfor man i autocamperkredse har opbygget så meget personligt modstand mod hinanden, så man ikke kan tilgive tidligere tiders uenigheder og stridigheder og se fremad sammen

Og en sidste undren over, om jeg mon er den eneste, der undrer mig?

Til sidst lige et citat fra Kirkegaard:
Din Tilgivelse til en Anden er Din egen Tilgivelse; den Tilgivelse, Du giver, den faaer Du, ikke omvendt, den Tilgivelse, Du faaer, den giver Du.

Tak fordi du ”lyttede”, håber flere vil undre sig over, hvorfor jeg undrer mig.

Lisbeth Ziegler

Alt om AutoCamperen