norsk, autocampere

Ifølge en pressemeddelelse på den norske autocamperforening Norsk Bobilforening har det norske parti, Venstre fremsat et budgetforsalg for 2018, hvori det foreslås, at afgiften på autocampere i Norge forhøjes væsentligt i det nye budgetår. Prisen vil, hvis forslaget bliver vedtaget, hæve prisen for en autocamper med op til flere hundredetusinde norske kroner.

Norges mest voksende turisterhverv kan forvente store udfordringer
Det Norske venstreparti fremsatte så sent som i 2017 et budgetforslag, hvor man også forsøgte at få hævet afgifterne på autocampere. Den gang blev forslaget nedstemt i Stortinget, men denne gang er det mere usikkert, hvordan forslaget vil blive modtaget. Da der samtidig stilles forslag om en øgning af forbrugsafgiften på diesel, kan en vedtagelse få store konsekvenser for hele autocamperbranchen, således at også autocampere, der gæster det smukke land, vil blive påvirket. Dermed vil Norges mest voksende turisterhverv, autocamperturismen, formentlig også kunne mærke konsekvenserne, ligesom de mange dansker der ynder at køre i Norge vil få ændringerne at mærke i form af højere priser på diesel samt højere priser på de norske betalingsveje.

Miljøet bliver også taber
Hvis forslaget om en forhøjelse af afgifterne på de norske autocampere vedtages, forudser den norske Bobilforeningen, at det vil betyde, at mange autocamperejere vil beholde deres biler i længere tid, og dermed vil det betyde en større belastning af miljøet, da de gamle biler forurener langt mere, end de nye biler gør. Når det er sagt, så vil både købere af autocampere samt sælgere naturligvis også blive påvirket, og Bobilforeningen forudser at det vil betyde lukning af en del forhandlere.

Bobilforeningen arbejder mod en forøgelse af afgifter
Den norske Bobilsforening vil forsøge at påvirke de norske politikere så meget, at de skeler til det nyligt vedtagne forslag i Danmark, hvor man gik i stik modsat retning, og det blev besluttet at sænke afgiften på nye autocampere. Vi kan kun håbe på, at Bobilforeningen får held med deres arbejde, således at Norge kan bevare deres stødt voksende autocamperturisme.

Kilde: Norsk Bobilforening